ଓଡ଼ିଆସାହିତ୍ଯ

ଓଡିଆ ସୃଜନଶୀଳତାର ଦର୍ପଣ । ଓଡିଆ କବିତା ଓ କଥାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସମାହାର । ଆଲୋଚନା ଓ ବିମର୍ଶର ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ର । ଓଡିଆ ବିଚାର, ଦର୍ଶନ ଓ ସର୍ଜନର ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ଡିଜିଟାଲ ପତ୍ରିକା ।
ଅନ୍ତିମ ଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ନାରୀରୁ ପୁରୁଷ ହେବାର ସୁଯୋଗକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖାନ କରୁଛି । ସେ କହୁଛି କି ପ୍ରତି ପୁୁରୁଷ ଏହି ମାୟାବୀ ସରୋବରରେ ସ୍ନାନ କରି ସ୍ତ୍ରୀ ଟିଏ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପ୍ରତି ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୁୁରୁଷ ହେବା ଦରକାର । ନାରୀ ଟିଏ ହୋଇ ରହିବାକୁ ସେ ଶ୍ରେୟ ମଣୁଛି ।
ଯୁଦ୍ଧମ୍ ଦେହି
ଶାଗୁଣାମାନଙ୍କ ଶବପ୍ରେମ ଇ ଆମ ସମୟର ଯୁଦ୍ଧର କାରଣ । ମଣିଷ ଭିତରର ...

ସେବେ ଓ ଏବେ
ଫଟୋ ଏମିତି ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଯେଉଁଥିରେ ଅତୀତକୁ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ବାନ୍ଧି ...

ବିଷାଦ ବେଳା - ୯
ବିଷାଦ ଏକ ବେଳା ନା ବିଷାଦ ଏକ ଋତୁ । ବିଷାଦକୁ ନେଇ ...

 
Report an Error