ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ

ଅଜୟାସ୍ତ୍ର
ଓଡିଆ Mar 3, 2023
ଇଏ ଶବ୍ଦ ନା ଶସ୍ତ୍ର ? ଶବ୍ଦ ଓ ଶସ୍ତ୍ର ଭିତରେ ଦୂରତା ମାପୁଥିବା ଏ କବିତା ଉଭୟ ଶବ୍ଦ ଓ ଶସ୍ତ୍ରର ଶାଣରେ ନିର୍ମିତ ।
ଜାଲ
ଓଡିଆ Feb 23, 2023
ଧ୍ବନିକୁ ନେଇ କବିତା ଖେଳେ । ଶବ୍ଦର କେତେ ଅର୍ଥ, କେତେ ଗୁଣ ଓ କେତେ ଧ୍ଵନି । ଯାହା ଶୁଭୁଛି କାନକୁ, ତାହା ଶେଷ କଥା
ଚଂଦ୍ରାବଳୀ - ୧୧
ଓଡିଆ Feb 11, 2023
"ଚଂଦ୍ରାବଳୀ" ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା । ପୁରାଣର ଏକ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଜନ ରେଖା । ଆଜିର
ଚଂଦ୍ରାବଳୀ - ୧୦
ଓଡିଆ Feb 1, 2023
"ଚଂଦ୍ରାବଳୀ" ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା । ପୁରାଣର ଏକ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଜନ ରେଖା । ଆଜିର
ନୂଆବର୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥନା
ଓଡିଆ Jan 1, 2023
କାଳର ବଶ ନୁହଁ କେହି, ଜଗତ ପ୍ରାଣୀଂକ ଆୟତ୍ତ, କାଳ ତହିଁରେ ଆତଯାତ - କବିତାରେ ନୂଆବର୍ଷ, ଏତିକି ମାତ୍ର ।
ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ