ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ବେହେରା

ଗାଉଁଲି ଲୋକ
ଓଡିଆ
ଗାଁ ବାସୁଥାଏ ତୁଳସୀ ଚଉଁରା ପରି ମହମହ, ତେଣିକି ମୋତେ ଗାଉଁଲି କହିଲେ କୁହ - ଗାଁକୁ ନେଇ ଆମ ସମୟର ଏକ ସୁନ୍ଦର ଓ ସରଳ
ଦେଶ
ଓଡିଆ
ଦେଶ କେବଳ ଭୂଖଣ୍ଡ ନୁହେଁ, ଦେଶ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଇତିହାସ । ଦୁଃଖ ଓ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନର ଲହୁଲୁହାଣ ମାନଚିତ୍ର । ଦେଶ ଏକ ଚିତ୍ର, ଏକ ହାହାକାର,

Report an Error