ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶତପଥି
ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ
ପ୍ରକାଶନ ଗୁଡିକ
ବିଷୟରେ

ଫଟୋଫ୍ରେମ

ଦିନେ ଦିନେ ଫଟୋଫ୍ରେମରୁ ବାହାରନ୍ତି ସେମାନେ ଓ ଘୂରନ୍ତି ସହର ସାରା - ସେମାନେ ସବୁ ସ୍ମୃତି । ଏ କବିତା ସ୍ମୃତିକୁ ନେଇ ଜୀବନର କବିତା ।


ଫଟୋ - ୱିକି କମନ୍ସ
ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରହକୁ ଚାଲିଗଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ବେଶି ଚାହିଁଲେ ବି ଆଉ କେବେବି ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଗାଟିଏ ଦେବି କାନ୍ଥରେ, ଫଟୋଫ୍ରେମ ଭିତରେ । ସେମାନେ ରହିବେ ସ୍ଥିରଚିତ୍ର ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ । କାକଟସକୁ ଗମଲାରେ ଜାଗା ଦେଲାପରି, କାନ୍ଥରେ ଘଣ୍ଟାକୁ ସ୍ଥାନ

"ଫଟୋଫ୍ରେମ" ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି କେବଳ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |

ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ