ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶତପଥି
ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ
ପ୍ରକାଶନ ଗୁଡିକ
ବିଷୟରେ

ଆସ ଦିହେଁ ମିଶି ଲେଖିବା କବିତା

ଶବ୍ଦ ନାଆ ହୁଏ, ନାବିକ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବି ହୁଏ - ତାରି ଭିତରେ କବି କେଉଁଠି ଥାଏ ?


ଆସ, ଦିହେଁ ମିଶି ଲେଖିବା କବିତା ଏଇ ଶତାବ୍ଦୀର କବିତାରେ ଡେଇଁଯିବା ସୀମା ସରହଦ ପୃଥିବୀର । ହସକୁ ଡେଇଁଯାଏ କବିତା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ଡେଇଁଯିବା ଆଖିସବୁରେ ଢ଼େଉ ଖେଳୁଥିବା ଲୁହସବୁକୁ । ଶବ୍ଦ ନାଆ ହୁଏ, ନାବିକ ହୁଏ ଶବ୍ଦ ବେଳେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ବି ହୁଏ ।

"ଆସ ଦିହେଁ ମିଶି ଲେଖିବା କବିତା" ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି କେବଳ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |

ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ