ସଂସାର

ସଂସାର ଓ ସ୍ଵପ୍ନ ଭିତରେ ଏ କାବ୍ୟିକ ସମ୍ବାଦ । ସଂସାର କେବଳ ମାୟା ନୁହେଁ, ମାୟା ଓ ସତ୍ୟର ଏକ ଲୁଚକାଳି ଖେଳ ।


ମୋର ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ନା ଘର ନା ସଂସାର, ଅଥଚ ମୋର କଣ ନଥିଲା ? ପାହାଡ଼ ଆର ପାଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଲିଭିଗଲା ପରେ ଦିଶେ ଈଶ୍ଵରଙ୍କ ମୁହଁ, ଉଜ୍ଜ୍ବଳ ଓ ଅନ୍ଧାର ଯେମିତି କରୁଣାର୍ଦ୍ର ପେଚାଟିଏ ବସିଛି ଥୁଣ୍ଟା ଗଛର ଡାଳରେ, ବା କୁଜ୍ଝଟିକା ଓ ବୋକି ତାରା ଯେମିତି ସାତଶହ ଧଳାବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧା

To continue reading "ସଂସାର", login now.

This page has been protected for subscriber only.

Report an Error