ଆକୃତି

ଆକାର ଏକ ଭ୍ରମ ନା ବାସ୍ତବତା ? ଏ ଏକ ଅନ୍ତହୀନ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ । ଅନନ୍ତକାଳ ଧରି ଏକ ନିରାକାର ପ୍ରାଣକୋଷରେ ଆମେ ଆକାରର ସର୍ଜନା କରିଚାଲିଛୁ । କେତେ ସତ୍ୟ ସେ ଆକୃତି ?


ମୋର ଆଖି ପରି ପତ୍ରର ପତ୍ର ପରି ଡାଳର ଡାଳ ପରି ଗଛର ଏକ ଆକୃତି ଥାଏ । ଗଛମାନେ ପରସ୍ପର ମିଶି ଏକ ଆକୃତି ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲର କେତେବେଳେ ବୃତ୍ତ, କେତେବେଳେ ବର୍ଚ୍ଛା, କେତେବେଳେ ଶମ ବା ଶମନ । ଆକାଶ ଖୋଜିବାକୁ ଛିଦ୍ରଟିଏ, ଝରଣା କୂଳରେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳିବାକୁ ଚଟାଣଟିଏ, ସେମାନେ ଗଢ଼ିଥାନ୍ତି ସଯତ୍ନରେ

To continue reading "ଆକୃତି", login now.

This page has been protected for subscriber only.

Report an Error