ଓଡ଼ିଶା୩୬୦
ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡିକ
ପ୍ରକାଶନ ଗୁଡିକ
ବିଷୟରେ

କଷି ଗୁଆ କଷି ପାନ, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇ ବିଡ଼ିଲି ମନ, ରଜ ସଙ୍କରାନ୍ତି ଦିନ

ରଜପର୍ବକୁ ପାନର ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ ତେବେ ଏହି ପାନକୁ ନେଇ କିଛି କଥା ...


ଚାରିଆଡ଼େ ରଜର ସାଜସଜ୍ଜା | ତିନିଦିନିଆ ରଜପର୍ବରେ ସବୁଠି ଗହଳ ଚହଳ, ପିଠା, ମିଠା ଆଉ ଦୋଳିର ଭିଡ଼ | ବର୍ଷକ ଥରେ ଏହି ରଜପର୍ବକୁ ନେଇ ଯେତେସବୁ ଆୟୋଜନ | ତେବେ ରଜର ଦୋଳି ଖେଳ, ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ସଜବାଜ ସହ ବେଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଲାଗେ ରଜ ପାନକୁ ନେଇ | ରଜପର୍ବକୁ ପାନର ପର୍ବ କହିଲେ ଅତ୍ଯୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ । ସହର ବଜାରରେ ପ୍ରତି ଛକରେ

"କଷି ଗୁଆ କଷି ପାନ, ଗୁଜୁରାତି ଦେଇ ବିଡ଼ିଲି ମନ, ରଜ ସଙ୍କରାନ୍ତି ଦିନ" ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି କେବଳ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |

ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ