ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟର ମାୟା

ସେ ମାୟା ନା ସତ୍ୟ ? ସେ କିଏ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହଁ, ତା ମାୟାରେ ପଡିବା ଇ ଶେଷକଥା । ମାୟାରେ ପଡିବା ଇ କବିତା ।


ସେ କିଏ ? ମୁଁ କିଏ ? ସେ ମତେ ଜାଳେ ପୁଣି ଜଳୁଥାଏ । ମୁଁ ଜାଣେ ସେ ମତେ କେତେ ବାଗରେ କେତେ ଛଳରେ କେତେ କେତେ ଥର 'ତୁ ମୋର' ବୋଲି ନକହିଛି ! ତେବେ ମୁଁ ବହିଯିବାକୁ ଚାହେଁ ସେଇ

"ସବୁଜ ଅରଣ୍ୟର ମାୟା" ପଢିବା ଜାରି ରଖିବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ

ଏହି ପୃଷ୍ଠାଟି କେବଳ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧିଷ୍ଟ | ଆପଣ ମାଗଣାରେ ହବ୍ ର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ |

ଏକ ତ୍ରୁଟି ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ