ଆର.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କମନମ୍ୟାନ ମରିସାରିଛି କି !

ଆମ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଡମ୍ବନା ହେଉଛି ଯେ, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଆର.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକ ବା କମନମ୍ୟାନ ଆଜି ମରିଯାଇଛି ।


ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆର.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କାର୍ଟୁନ ଷ୍ଟ୍ରିପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଖବରକାଗଜକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଚରିତ୍ରଟି ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ମଣିଷ, ଯାହାର ସମାଜରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନ ଥିଲା, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଘର କିମ୍ବା ପଡ଼ୋଶୀଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ତାଙ୍କର କିଛି କାଟତି ନଥିଲା । ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ,

To continue reading "ଆର.କେ. ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ କମନମ୍ୟାନ ମରିସାରିଛି କି !", login now.

This page has been protected for subscriber only.

Report an Error