ଭୂକମ୍ପର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ: ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ

ଚାରିଆଡେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର । ସବୁଠି ଶୂନଶାନ ନୀରବତାର ରାଜୁତି ।


ଚାରିଆଡେ କିଟିକିଟି ଅନ୍ଧାର । ସବୁଠି ଶୂନଶାନ ନୀରବତାର ରାଜୁତି । ତଥାକଥିତ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ପ୍ରାଣୀମାନେ ସାରାଦିନ ତାକୁ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ସେମାନେ ଏକ ଅଜବ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ । ସାରାରାତି ସେ ତାର ତାରବନ୍ଧା ତିନିକୋଣିଆ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ସହିତ ଖେଳିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କଣ କରିପାରିଥାନ୍ତା ? ଯାହାହେଲେ ବି ତ ସେ ଜଣେ କୁମାରୀ । ସବୁଥର ପରି ସେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା । ସେମାନେ ସମସ୍ତେ

To continue reading "ଭୂକମ୍ପର ଠିକ୍ ପରେ ପରେ: ପ୍ରକୃତିର ସାନ୍ନିଧ୍ୟରେ", login now.

This page has been protected for subscriber only.

Report an Error