ସୁମଣି ଚଉରା

‘ସୁମଣି ଚଉରା’ ଗଳ୍ପଟି ଓଡ଼ିଆଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅବଲମ୍ବନ ଚଉରା ଆଧାରରେ ଅଭିବ୍ୟଞ୍ଜିତ । ସୁମଣି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣନା ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ।
Publisher: Dr Archana Nayak
Author:
Digital (PDF)
INR 199.00
Report an Error