ଅକ୍ଟାଭିଓ ପାଜ୍ ଙ୍କ କବିତା - ସ୍ପର୍ଶ

ଅକ୍ଟାଭିଓ ପାଜ୍ (୧୯୧୪ - ୧୯୯୮) ମେକ୍ସିକୋର କବି । ଆମ ସମୟର କବିତାକୁ ସର୍ବାଧିକ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରରେ ମଣ୍ଡିତ କରିଥିବା ଏହି ମହାନ କବି ୧୯୯୦ ମସିହାରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଥିଲେ ।


ୱିକିପିଡିଆ

ମୋର ହାତ
ତମ ଅସ୍ତିତ୍ବର ପରଦା ଖୋଲି
ତମକୁ ନିରାଭରଣ କରେ
ପୁନଶ୍ଚ ତମକୁ ପିନ୍ଧାଏ ଭିନ୍ନ ଏକ ନଗ୍ନତା
ଅନାବୃତ୍ତ କରେ ତମ ଦେହରୁ ଦେହକୁ
ମୋର ହାତ
ତମ ଦେହ ଲାଗି ଆବିଷ୍କାର କରେ ଆଉ ଏକ ଦେହ ।

ଇଂରାଜୀରୁ ଅନୁବାଦ - କେଦାର ମିଶ୍ର

Report an Error