ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି

ତମ ପାଖରେ ରହିବାର ଅର୍ଥ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସଂସାର ସହିତ ଯୋଡି ହେବା କି ? ଜୀବନକୁ ଏକ ନୂଆ ଆକାଶ ଦେବାର ପ୍ରୟାସ ଏ କବିତା ।


ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି
ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ନିରବତା
ଅପେକ୍ଷାରେ ଠିଆହାେଇଥିବା ଭଳି
ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ।

ବାଲି ବୋହି ରିକ୍ତ ହୋଇଥିବା ନଦୀଶଯ୍ୟା
ନିଜକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ଖନନ କରେ
ଅଂତର୍ନିହିତ ଫଲ୍ଗୁ ପାଇଁ
କାକର ଭିଜା ନିରାଶ ସଂଧ୍ୟାରେ ସଭିଏଁ
ଆଉଥରେ ଫେରିଯିବା ପରେ ବି
ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ।

ଏଇ ସୁଦୀର୍ଘ ବରଫ ନିଦ ଭାଂଗିବା ପରେ
ମୁଁ ହିଁ ପ୍ରଥମ କିରଣ ହେଇ ଛୁଇଁବି
ତୁମର ଗହୀର କୋମଳ ଆଖି
ତୁମେ କେବେ ବି ଜାଣି ପାରିବ ନାହିଁ
ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ।

ପକ୍ଷୀମାନେ ଉଡ଼ିଯାଂତି ଚୌଦିଗ
ଆହାରର ଆଗ୍ରହରେ
ସ୍ନେହର ଆଳାପ ସବୁ ମିଶିଯାଏ ଅସ୍ତ କିରଣରେ
କେବେ ତ ଫେରିବ ବୋଲି
ହିମ କାକରକୁ ବକଳରେ ରୋକିଦେଇ
ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅଗ୍ନି
ସାଇତି ଥିବା ଗଛ ପରି
ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି ।

Report an Error