ଜୀବନ - ବେପାର

ବଜାର ଭିତରେ ଜୀବନର ସଉଦା, କେବେ ହୋଇଛି ନା ହେବ !! ବଜାରକୁ ନେଇ ଏକ ତୀବ୍ର କଟାକ୍ଷର ଏ କବିତା ।


ଇଲେକଟ୍ରିକ ଦୀପ ବିକୁଛ,
ବିକ !
ବିକିପାରିବ ଯଦି
ପୋଡା ସଳିତାର ଘିଅମିଶା ବାସ୍ନା ବି ବିକ ।

ଅତର ବିକୁଛ,
କ୍ରିମ ବିକୁଛ,
ବାଳ ବିକୁଛ, ଦାଢ଼ି ବିକୁଛ
ବିକ !
ତା ସହ
ଯୌବନ ବି ବିକ ।

ଇଟା ବିକୁଛ,
ସିମେଣ୍ଟ ବିକୁଛ, ଟାଇଲ ବିକୁଛ,
ଘର ବିକୁଛ
ବିକ !
ବିକିପାରିବ ଯଦି
ପରିବାରକୁ ବାନ୍ଧିପାରୁଥିବା
ତ୍ୟାଗ, ଭଲ ପାଇବାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସୂତାଖିଅ ବି ବିକ ।

ଗୋଲାପ ବିକୁଛ,
ମୋବାଇଲ ବିକୁଛ,
ଡାଟା ବିକୁଛ, ସ୍ବପ୍ନ ବିକୁଛ
ବିକ ।
ଟିକେ ବିଶ୍ୱାସ ବି ବିକ ।

ନିଶ୍ୱାସ ବିକୁଛ,
କିଡ଼ନୀ ବିକୁଛ,
ରକ୍ତ ବିକୁଛ, ଆଖି ବିକୁଛ
ବିକ,
ଦେହ ସହ ଜୀବନ ବି ବିକ ।

Report an Error