ହାତୀଟିଏ ଥିଲା

ଆହା...ବର୍ବରତା...ମଟନ୍ କଷା ଖାଇବାବେଳେ ତ ମନେପଡୁନି ଏଇ ବର୍ବରତା ? ନଳି ହାଡ ଶୋଷାଡି ଖାଇବାବେଳେ ମନେ ପକେଇଦେବି ତତେ ରହିଥା ।'


'ବାଘଟିଏ ଥିଲା ସିଂହଟିଏ ଥିଲା।'

'ଆଉ ହାତୀ ?'

'ହଁ ହାତୀ ବି ଥିଲା ।'

'କୋଉଠି ?'

'ଜଙ୍ଗଲରେ, ଆଉ କୋଉଠି ?'

'ହା.... ହା....ହା....'

'କାଇଁ, କଣ ହେଲା କି ?'

'ଏଇ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ, ଜଙ୍ଗଲରେ ।'

'ତା ହେଲେ....?'

'ହାତୀ ଅଛି ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ।'

'ଓହୋ....'

'ଆରେ ଓହୋ କ'ଣ ! ନିଉଜ ଦେଖ । ପେପର ପଢ । ତାପରେ ଗପ କହିବ ।

ଜେଜେ ! କହିଲ ହାତୀ କେତେ ବଡ ।'

'ହାତୀ ବହୁତ ବଡ ।'

'ତା' ହେଲେ ତାକୁ ଶିକାରୀ କେମିତି ମାରୁଛି ?'

'ଗୁଳି ମାରିକି ।'

'ହାତୀ ପାଖେ ଗୁଳି ଆଉ ବନ୍ଧୁକ କିଛିନାଇଁ ?'

'ନା !, ହାତୀ ପାଖେ କୋଉଠୁ ଆସିବ ?'

'କାଇଁ ହାତୀକୁ କ'ଣ ବନ୍ଧୁକ ଦରକାର ନାଇଁ ?'

'ନା, ହାତୀକୁ କ'ଣ ଦରକାର ?

ଆରେ ହଁ ହାତୀକୁ ।

'ଏବେ ଦରକାର ହଉଚି ବନ୍ଧୁକ ।'

'ମାର୍କେଟ୍ ରେ ମିଳୁଚି କି ହାତୀ ପାଇଁ ବନ୍ଧୁକ ?'

'ନା, ହାତୀ ଚଲେଇ ପାରିବା ଭଳି ବନ୍ଧୁକ ମିଳେନି ।'

'କ'ଣ କହିଲୁ ବୋଉ, ଅଜାଙ୍କ ପାଖେ ହାତୀଦାନ୍ତର ପଲଙ୍କ ଥିଲା ?'

'ଆଉ ... ମଲା, ତୋ ଅଜା କ'ଣ ଛୋଟକାଟିଆ ଲୋକ ଥିଲେ ? ବାଘ ଚମଡା, ହରିଣ ଶିଙ୍ଗ, ବାଘନଖ ସବୁ ଥିଲା ଆମ ଘରେ । ଆଜିକାଲି ଭଳି ସେତେବେଳେ କିଏ ଧରୁଥିଲା କି ?'

'ସେ ମଣିଷ ନା ଶିକାରୀ ? କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ସତେ । ମୋ ଅଜା ପୁଣି...

ସେଇ ପିଢିରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଚି ଏଇ ବର୍ବରତା ତା'ହେଲେ ।'

'ଆହା...ବର୍ବରତା...ମଟନ୍ କଷା ଖାଇବାବେଳେ ତ ମନେପଡୁନି ଏଇ ବର୍ବରତା ? ନଳି ହାଡ ଶୋଷାଡି ଖାଇବାବେଳେ ମନେ ପକେଇଦେବି ତତେ ରହିଥା ।'

କଣ ପେପରରେ ମୁଣ୍ଡଟା ପୂରେଇ ଦେଇଚ 'ସକାଳୁ ସକାଳୁ ।'

'ହଁ, ଦେଖୁନ । ହାତୀ ଟ୍ରକ୍ ଅଟକାଇ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି କରୁଚି ।'

ରାଗ ଶୁଝଉଚି ।'

'ହଁ, ମଣିଷ ଭର୍ସେସ୍ ହାତୀ ଗେମ୍ ।'

ହଁ, ଗେମ୍ ନୁହଁ ଆଉ କ'ଣ । ଯାଅ ଚା' ବସାଅ ।

ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲାଣି ।

Report an Error