ଗଜଲ

ମନର ହିସାବ ଜାଣେ ମନଥିବା ଲୋକ, ମନଟିଏ ନପାଇଲେ ମରିଯାଏ ମନ ।


ପଦେ ଟାଣ କଥା ଶୁଣି ଡରିଯାଏ ମନ
ସାତଶ' ପଚାଶ କୋଶ ଡେଇଁଯାଏ ମନ

ଉଡ଼ିଯାଏ ଡେଣାମେଲି ଯାଯାବର ପକ୍ଷୀ
କେବେ ଏଠି କେବେ ସେଠି ଦିଶିଯାଏ ମନ

ଆଉଥରେ କା' ଆଖିରେ ଲାଖିଯାଏ ଆଖି
ଆଉ ଥରେ ମନକଥା ବୁଝିଯାଏ ମନ

ସଜେଇ ରଖିଲେ ରଖ ହଜାରେ ବାଗରେ
ମନ ହେଇ ହଜିଯିବ, ହଜିଯାଏ ମନ

ମନ କି ଜାଣିଚି ମନା ତା' ପାଇଁ ପ୍ରେମ
ଜାଣିଲେ ବି ଜାଣିଜାଣି ଭୁଲିଯାଏ ମନ

ମନର ହିସାବ ଜାଣେ ମନଥିବା ଲୋକ
ମନଟିଏ ନପାଇଲେ ମରିଯାଏ ମନ

ମନକୁ ପଚାର ଆଜି ଘାଟର ଠିକଣା
ଉଜାଣି ନଈରେ ବୁଡ଼ି ଜୀଇଁଯାଏ ମନ

ମନେମନେ ଭାବିବସେ କଥା ଅସୁମାରି
ମନକଥା ମନେମାରି ରହିଯାଏ ମନ

ନିଖିଳର ଗୀତସବୁ ତାରା ହେଇ ଫୁଟେ -
ଜହ୍ନ ନଥିବା ଆକାଶେ, ଶୋଇଯାଏ ମନ

Report an Error