ଚଂଦ୍ରାବଳୀ - ୩

"ଚଂଦ୍ରାବଳୀ" ଏକ ଦୀର୍ଘ କବିତା । ପୁରାଣର ଏକ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ରାଧା ଓ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମର ଏକ ବିକଳ୍ପ ବିଭାଜନ ରେଖା । ଆଜିର ସମୟରେ କିଏ ଏ ଚଂଦ୍ରାବଳୀ ? କଣ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତିତ୍ଵ ଓ ଅସ୍ମିତା ?


ମୁଁ ଏକ ନଈ ନୁହଁ
ତଥାପି ନଈ ବୋଲି ଭାବେ କିଆଁ ?
ତମକୁ ଭାବେ ଏପରି ସମୁଦ୍ର
ନୀଳଠାରୁ ନୀଳ ଯାହା ? ହୁଏତ ବାଟ ହୁଡ଼ିଚି ଜଂଗଲ ମଝିରେ
ହେଂଟାଳ ମାରୁଚି ଚାହିଁ କଳାବାଘ ମୋତେ
ସତେବା ଖୋଜୁଥିବା ଶିକାର ହାଜର ଆଗରେ ।

ବିଶ୍ବାସ କର,
କୌଣସି ଛଦ୍ମବେଶ ନଥିଲା କି ନାଇଁ ମୋର ।

ଏଥିନେଇ ତମେ କଣ ଭୟ କର ?
ବେଳେବେଳେ କହି ପୁଣି ଆସନାଇଁ ଯେ !
ଭାବି ଭାବି କଂପୁଚି ପବନରେ
ଡଂଗା ଗୋଟେ ପରି ଆହୁଲା ନଥାଇ
ପୁଣି ମଝି ନଈଟାରେ !!

Report an Error