ଦ୍ଵଂଦ୍ଵ ତିଳୋତ୍ତମା

"ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର" କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତାର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶନ । ତାଙ୍କ କବିତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଗଭୀରତାକୁ ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ।


ଉପରୁ ଥାଇ
ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ
ଅଦୃଶ୍ୟ ରହି
ବହୁତ ଉପରୁ
ଅସଂଖ୍ୟ ମରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭରପୂର ଏକ ମହାପୃଥିବୀ
ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ
ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ
ପ୍ରତିସ୍ପର୍ଧୀ

ମଧ୍ୟସୂର୍ଯ୍ଯର ସମୟ

ପିସ୍ତଲ୍ ସଜାଡ଼ି
ପରସ୍ପରକୁ ପଛ କରି
ମାପି ମାପି
ଯେତିକି ପାହୁଂଡ ଯିବା କଥା
ଗଲେ
ଏକାବେଳକେ ଲେଉଟି ପଡ଼ି ଟ୍ରିଗାର୍ ଟିପିଲେ ଦିହେଁ
କେହି
ଶହୀଦ୍ ହେଲେ ନାଇଁ
ଗଳାରେ ଆସି
ପଡ଼ିଥିବା ମାଳଭାରରେ
ଅପ୍ରତିଭ ହୋଇ ପଡ଼ିଲେ ଉଭୟେ

ଗୋଲାପ ଆଉ ମଂଦାର, କରବୀ ଆଉ ରକ୍ତକମଳ

ବିସ୍ତୃତିର
ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରୁ
କିଛି ନୀଳିମା ଖସିଲା
ଗଂଧର୍ବୀର ଉତ୍ତରୀ ପରି
ଆଗ୍ନେୟ କୋଣରୁ କିଛି ଉଷୁମ୍ ଗୋଲାପୀ ଆଲୁଅ ଖସିଲା
ଧିମା ଧିମା
ବାୟବ୍ୟ କୋଣରୁ
କିଛି ମଂଦ ପବନ
କିଛି ସୀକର

ମରୁକ୍ଷେତ୍ରର
ଧୂଳିକଣା ସବୁ
ଧୀରେ ଧୀରେ
ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଲେ
ନାନା ରଂଗର
ଅବିରଚୂର୍ଣ୍ଣ ପରି
ଉଠିଲେ ଉଡ଼ିଲେ
ଖଂଜି ଖୁଂଦି ହେଲେ
'ନାରୀଶରୀରମ୍'

ଉପରୁ
ସବା ଉପରୁ
ହୁଏତ ସୁଦୂର ସ୍ଵର୍ଗରୁ
ମୃଦୁ ମୃଦୁ ଦୁଂଦୁଭିନାଦ ଶୁଭିଲା
ଦୂବ ଆଉ ଲୋମକୂପରେ
ଶିହର ଖେଳିଲା ସଭିଂକର

ପ୍ରତ୍ୟେକ
ମରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ
ଜଣେ ଜଣେ ସୁଂଦ
ଜଣେ ଜଣେ ଉପସୁଂଦ
ପ୍ରତ୍ୟେକ ମରୁକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଦୁଇଜଣ ତିଳୋତ୍ତମା
ସୁଂଦ କୋଳରେ ଉପସୁଂଦ କୋଳରେ

ବିମୂଢ଼ପଣ
ଅପସରିଯିବାର ଯାତନାରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି
ସବୁ ଗୁଳି
ମୋଠି ବାଜିଥିଲା

ପରାସ୍ତ ପ୍ରୟାତପ୍ରାୟ ମୁଁ,
ଲହୁଲୁହାଣ ଆତ୍ମାରୁ ମୋର
ଅଂତର୍ହିତା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଈଶ୍ଵରୀ ।

Report an Error