ବିଷାଦ ପଥ

ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ଭାବ ଓ ରସର ବିପୁଳତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । "ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର" ସେ ବିପୁଳତାର ସୃଜନ ପସରା ।


ଏ ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣା ବହେନା କେଭେଁ
ହେମଂତର ଶୀତୁଆ ପବନ କିଂତୁ ଅପାର ଉଲ୍ଲାସ ଦିଏ
ଋତୁ ଅଋତୁରେ

ଲକ୍ଷ୍ମୀପାଦର ଚିହ୍ନବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେନା ଯଦିଓ
ଚ୍ୟୁତା ଗଂଧର୍ବୀର ଘୁଂଗୁରକଂଠି ମିଳିଯାଇପାରେ ହୁଏତ
ଘଂଚବନର କନକଚଂପା ମୂଳରେ

ଶରୀରୀ ସ୍ପୃଶ୍ୟତା ନେଇ ଛୁଇଁହୁଏ
ସୁନୀଳ ଉପତ୍ୟକାର ଗୁହ୍ୟ - ଗୁଂଫାକୁ
ଆଖି କାନ ନାକ ଜିଭ ପାଂଚମନ ପଚିଶ ପ୍ରକୃତି
ବେଶ୍ ଖୋଲା ଥାଏ
ବିଷାଦ ପଥରେ ଗଲେ

ପାଦ ଆଗରେ ପଥ ମରେନା, ଥକି ଯାଏନା
ନା, କେବେ ଏପରି ବିଡ଼ଂବନା ଆସେନା
ବିଷାଦ ପଥର ଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘତମ ହୁଏ
ବହୁ କିଛି ହଜି ଯେଉଁ ଅଳ୍ପଟିକେ ସୋଡ଼କାଏ ମିଳେ
ଭାରି ସୁଆଦ ଲାଗେ

ପତ୍ରମେଘୀ ଅରଣ୍ୟରେ କେଇଛିଟା ଉଷାକିରଣ
ପାଦତଳ ଶୁଷ୍କପତ୍ରରେ ମର୍ମରିତ ମମତା ଗୁଂଜନ
ପ୍ରିୟ କବି !
କବିତାର ଦମୟଂତୀ ଏଇ ପଥ ଦେଇ ଯାଏ
ଅର୍ଦ୍ଧବସ୍ତ୍ରାତ୍ୟକ୍ତା ସମାକୁଳା

ବିଷାଦ ପଥରେ ଗଲେ କେବେ ଦିନେ ଭେଟିବାର ମୌକା ମିଳେ
ପ୍ରିୟତମା ପଳାତିକା ସହ
ହଁ, ଏଇ ପଥ ପ୍ରାୟ ବୃତ୍ତାକାର ଥାଏ

Report an Error