ବାଳକ ଜାଣେନା, ତାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ମିଳୁ

ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ଭାବ ଓ ରସର ବିପୁଳତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । "ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର" ସେ ବିପୁଳତାର ସୃଜନ ପସରା ।


ପେଡ଼ିରେ ଥିବା ସାପ ଜାଣେ
କେବେ ଆଉ କେତେବେଳେ ବେକ ଟେକି ଫଁ ଫଁ ହେବାକୁ ହେବ
ନାଗଧୁନିର ତାଳେ ତାଳେ

ବାଳକ ଜାଣେନା
ତାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ମିଳୁ

ତା'ର ବି ନାଇଁ ବିଷଦାଂତ
ଫଁ ଫଁ ହେବା କି ମୁଂଡ ଟୁଂଗାରିବା
ସଲସଲ ହୋଇ ସେଇ
ସଂତସଂତିଆ ଅଂଧାରରେ
ପଶି ପଶି ଯିବା ପରି
ବିଦ୍ୟା ସେ ଜାଣେନା
ତାକୁ ରାଜକ୍ଷମା ମିଳୁ

ସର୍ଜକ ସେ ବାଳକ ଜାଣେନା
ଜାଣେନା ଜାଣେନା, ତାକୁ
ରାଜକ୍ଷମା ମିଳୁ ।

Report an Error