ଧୀର ସ୍ରୋତ, ଢଳଂତା ସମୟ

ରାଜେନ୍ଦ୍ରୀୟ କାବ୍ୟଶୈଳୀରେ ଭାବ ଓ ରସର ବିପୁଳତା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି । "ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର" ସେ ବିପୁଳତାର ସୃଜନ ପସରା ।


ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗିରିପଥରୁ ଘର୍ଘର ନାଦରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ
ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଉପତ୍ୟକାରେ ପ୍ରଶସ୍ତତର ହୋଇ
ଦୁଇଟି ପରିଣତ ନଦୀ ଯେପରି
ମିଶି ଯାଇଛଂତି ଏଇଠି ।

ମୁହାଣ ଆଉ ଦୂର ନୁହେଁ ।

ଏଇଠୁ ମୁହାଣ ଆଡ଼େ ଯାହା ଗତି କରେ ଗତି କରି ରହେ
ରହିଥାଏ,
ତାହା ଏ ନୁହେଁ କି ସେ ନୁହେଁ
ଦୁହିଂକଠୁ ଅଧିକ ଆଉ କିଛି - ମଂଥର, ମୃଦୁ ଆଉ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟଭରା ।

ଢଳଢଳ ଅପରାହ୍ନ ଏବେ ।
ଲାସ୍ୟର ଲଳିତତମ ମୁଦ୍ରାଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଧୀରକ୍ରିୟ
ବିଳଂବିତ ଅବରୋହର ସାଂଗୀତିକତା ଏଠାରେ
ଅଂତବିହୀନ...

ଡଂଗା, ଭେଳା, ମାଛ, ଦାରୁ, ବଟପତ୍ର...
ସବୁକିଛିକୁ ବହିଯିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଏଠି
ପାଣିର ଲାବଣ୍ୟ ସହିତ
ସାବଲୀଳ ଭାବରେ ତୀରୋତ୍ତର
ଏ ଧାରାର ମହାବିସ୍ତାରରେ ।

ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଗିରିପଥଗୁଡ଼ିକର ମଂଗଳ ହେଉ
ତୀର୍ଥ ମିଳୁ ତରଣୀ ମିଳୁ ତୀରବାସୀଂକୁ ।

ସୁଜଳା - ସୁଫଳା - ଶସ୍ୟଶ୍ୟାମଳା ରହିଥାଂତୁ
ଅତିକ୍ରାଂତ ଉପତ୍ୟକାଗୁଡ଼ିକ
ଆଦିମ ଆର୍ଦ୍ରତା ବୁଦବୁଦଉଥାଉ ଉତ୍ସରେ ।

ଦୂରକୁ ଦୂରକୁ ଅପସରୁଥାଉ
ମୁହାଣ ।

ଢଳଂତା ଅପରାହ୍ନର ଏଇ କୋମଳ - ଉଷୁମ ଖରା
ଧୀର - ନିଶ୍ଚିତ ଗତିରେ
କୁମେରୁ - କାଳରାତ୍ରିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି
ପହଂଚାଇଦବ ସଭିଂକୁ କେବେ ନା କେବେ
ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସିଂଦୂରା ଫାଟୁଥିବାର
ପୌନଃପୁନିକତା ଯାଏ ।।

Report an Error