ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

"ଭାବ ରାଜେନ୍ଦ୍ର" କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କବିତାର ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକାଶନ । ତାଙ୍କ କବିତାର ବ୍ୟାପ୍ତି ଓ ଗଭୀରତାକୁ ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ ।


ଅମୁହାଁ ଦେଉଳରେ ଦିଅଁ ପରାଏ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

ବାହାର ସିଂହର ଆଶ
ସିଏ ବିଶ୍ଵାସ
ବିଶ୍ଵାସଘାତ ବି ସିଏ, ଆହାରେ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

ନାଭି ମଂଡଳରେ ଘାଆ
ହୃଦ ଦରଜ
ରସନା ସ୍ରବେ, ଲୁହ ଭରେ ଆଖିରେ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

ଥମୁ ନୃସିଂହ
ମାତୁ ଦାରୁ ପ୍ରବଳ
ବାଳୁତ ଥାପିହେଉ ସିଂହୀ ଗର୍ଭରେ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

ବାଳୁତ
ବ୍ୟାପିଲାଣି ତିନିଭୁବନ
ବାଳୁତ
ନାଚିବ ହୋ ସିଂହଠାଣିରେ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

ଅସୁର ଅସୁର ଅସୁର
ଅସୁର ଜୀଇଁ ଉଠେ
ଜୀଇଁ ଉଠେ ସ୍ତଂଭ ରୂପରେ
ସ୍ତଂଭ ଭିତରେ ଗୁହା
ସିଂହୀ ଗୁହାରେ

Report an Error