ଅମୃତ ଚାଖଣା

ଅମୃତ ଆଉ କଣ କି - ଜଗତ ଓ ପ୍ରକୃତିର ସବୁ ରସ ଇ ଅମୃତ ।


ଜିଭ ଦେଖାଇ ମୁଁ ଆକାଶ ଆଡ଼କୁ
ଚାଲୁଥିଲି ଥରେ ମାଟିରେ
ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ତରଳ ବୁଂଦାଏ 'ଥପ୍‌'
ଅମୃତ

ବନପଥରେ ମୁଁ ଚାଲିଯାଉଥିଲି
ଜିଭ ଟେକି ଉପରକୁ
କେଉଁଠୁ ପଡ଼ିଲା ପାଚିଲା ମହୁଲ
ପଡ଼ି ଫାଟିଗଲା
ଅମିୟ

ଗଛ ତଳେ ଥରେ ଆଁ କରି ମୁଁ
ପଡ଼ିଥିଲି କ୍ଷଣେ ଶୋଇ
ଉପରୁ ପଡ଼ିଲା ମହୁଫେଣାରୁ
ଟିକେ ଅଠାଳିଆ ରସ
ପୀୟୂଷ

ପୋଖରୀ ଘାଟରୁ ମଝି ଆଡ଼କୁ
ଯାଉଥିଲି ଥରେ ପହଁରି
ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଢଳଢଳ ବୁଂଦା
ଦେଲି ତତ୍କାଳ ଚାଟି
ସୁଧା

Report an Error