କଳାର ନୂତନ ଗତିବିଧି - ଏକ ଭିନ୍ନ ଶୈଳୀରେ

ଆମେରିକୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନଭାସ୍ ଉପରେ ଗହୀରିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଳାର ରୂପରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସିଜିମ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା, ଯାହା ମୂଳ ଫରାସୀ ପରୀକ୍ଷଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା ।


ଯେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ କଳାକାର ଏବଂ ଚିତ୍ରକରମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ରୋମର ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ କିଛି ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଅନେକେ କଳା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଆନ୍ଦୋଳନ ବୋଲି ଦାବି କଲେ । କିନ୍ତୁ ଆମେରିକୀୟମାନେ ଯେତେବେଳେ କାନଭାସ୍ ଉପରେ ଗହୀରିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଲେ, ସେତେବେଳେ କଳାର ରୂପରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା, ଏବଂ ଏହା ଆମେରିକୀୟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସିଜିମ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଲା, ଯାହା ମୂଳ ଫରାସୀ ପରୀକ୍ଷଣଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା । କିନ୍ତୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତ ସେତେବେଳେ ଶାଢ଼ୀ ପରିହିତା ସୁନ୍ଦରୀ ମହିଳା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଚିତ୍ରକର ରାଜା ରବି ବର୍ମା ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ସୂକ୍ଷ୍ମତାକୁ ପୌରାଣିକ ଢାଞ୍ଚାରେ କାନଭାସରେ ପରଖିଥିଲେ ।

ଏହିପରି ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଲେଖା ବା ଆଲେଖ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କଳାତ୍ମକ ସଫଳତାର ଇତିହାସକୁ କେବେବି ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ୱିଲିୟମ୍ ପ୍ଲେଫେୟାର ପରି ଜଣେ ପରିସଂଖ୍ୟାନବିତ, ଯିଏ ବିଶାଳ ସଂଚାର ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ କ୍ରଞ୍ଚିଂ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଚାଳିତ ହେଉଥିବା କିଛି ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ଆଧୁନିକ ସୃଜନଶୀଳଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣା ହେବ ବୋଲି କେବେ ଭାବି ନଥିଲେ । ସର୍ବଦା ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିବା ତଥ୍ୟ ବା ଡାଟାଗୁଡିକ ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସଦୃଶ ହୋଇଛି । ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଉଚ୍ଚ - ଉପଲବ୍ଧତାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୋଟାପଣ ପରି ଓଭରଫ୍ଲୋ ତଥ୍ୟକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାରେ ଆମର ଅକ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ । ଏବଂ ଏହା ଅବ୍ୟବହୃତ ଏବଂ ଅଳିଆ ତଥ୍ୟର ଏକ ବିରାଟ ଗଦା ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

ତଥାପି, ପ୍ଲେଫେୟାରଙ୍କ ପରି, ଅନେକେ ଏହି ଅଦରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ ବାହାର କରିବା ନେଇ ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଢାଞ୍ଚା ଏବଂ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି । ପାଠ୍ୟ ତଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଛବି ତଥ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ହେଉ, ଅବା ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଆଲଗୋରିଦମର ସାହାଯ୍ୟ ନିଅନ୍ତି । ଯଦିଓ ଏହା ଉଦାରବାଦୀ କଳାର ଏକ କ୍ଷେତ୍ର ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଅବ୍ୟବହୃତ ଡାଟାକୁ ନେଇ ଫ୍ୟାଶନ୍ ଓକୁଲାର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ସ ଏବଂ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ମୋଟିଫ୍ ର ସାହସିକ କଳ୍ପନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ କଳା କୁହାଯାଇପାରେ ।

କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପରିସଂଖ୍ଯାନ, ଯେଉଁଠି କଳାର ଏକ ଅହେତୁକ ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । ସାଧାରଣ ଧାରଣାର ବିପରୀତ ଏହି କଳା ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତକୁ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ଯେତେବେଳେ ଗାଣିତିକ ଦର୍ଶନରେ ବାସ୍ତବତା ଆମ ମନରେ ସ୍ୱାଧୀନ ଗାଣିତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ବକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଠିକ ସେତେବେଳେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟି - ରିୟଲିଜିମ୍ ଏହିପରି ଗାଣିତିକ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆର୍କେଟାଇପିକାଲ୍ ସ୍କେଚ୍ ମନକୁ ଘେରିଥାଏ । ବିଜ୍ଞାନରେ ଆଣ୍ଟି - ରିୟଲିଜିମ୍ କେତେକ ବିଷୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଏକ ଦାବି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଏବଂ ଏହା କେବଳ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଜରୁରୀ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାଏ । ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ଇନଫ୍ୟୁଜନ୍ ପାଇଁ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଗତିଶୀଳତାକୁ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତିକୁ ଠାବ କରି କଳା ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ କଳ୍ପନାକୁ ବିସ୍ତାର କରିଥାଏ । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ମନରେ ଜିଜ୍ଞାସା ଆସେ । ସଂକ୍ଷେପରେ କହିଲେ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ପରିମାଣ ଦ୍ୱାରା ଏକ ନୂତନ କଳା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନେବେ ।

ତେଣୁ, ଏହି ପରିମାଣିକ କଳା ଫର୍ମ, କିସ୍ମ (Qism) (କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ପାଇଁ 'Q'), କଳାକାର ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ସୃଜନଶୀଳ ଯୋଗାଯୋଗ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ପାରମ୍ପାରିକ କଳା ଫର୍ମଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଇନଫୋଗ୍ରାଫିକ୍ ସହିତ ପ୍ରୟାେଗ କରାଯାଇପାରିବ ।

ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରାଫଟି ଦୂରତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି (ସମସ୍ତ ବିନ୍ଦୁ କିଲୋମିଟରରେ ରହିଛି ), ରାତ୍ରି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ରହିଥିବା ଆଲୁଅକୁ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହା ହୋଇଛି । (ଯେମିତିକି ବଜାର ବା ଅଧିକ ଆଲୋକ ଥିବା ଅଂଚଳ ) ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠାରୁ ୮୬ କିଲୋମିଟର ଦୂର ମୋ ନିଜ ଗ୍ରାମ ଭୋଡ଼ାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଗ୍ରାଫଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି । ଏହି ଚିତ୍ରଟି ଆବାସିକ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକର ସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ରାସ୍ତାରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ନିକଟସ୍ଥ ସ୍ଥାନୀୟ ଲାେକଙ୍କଠାରୁ କେତେ ଦୂରରେ ରହିଛୁ, ତାହା ଏହି ମାନଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଜିଓ - ପୋଜିସନାଲ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହର ଏହି କୌତୁକିଆ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମିତା (ପତ୍ନୀ) ଏବଂ ଆୟାଶ (ପୁଅ) ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।

Translated form New Art Movement - in a Quantitative Style

(ପ୍ରବନ୍ଧର ଅନୁବାଦ ପାଇଁ ମୁଁ ବାଟୋଇ ହବ୍ ର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି ।)

Report an Error