ମନୁଆ ଦାସ

ବିବର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ
ଓଡିଆ
କିଏ ବଳି ପଡିଲା, କିଏ ବଳି ପକାଇଲା ମଣିଷ ନା ଦେଶ ନା ବିଭାଜିତ ବିଶ୍ବ - ଆମ ସମୟ ଆଗରେ ଗୋଟେ କବିର ଆଗ୍ନେୟ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ
ଦୂରତାର ମାପକାଠିରେ ଆମ ପ୍ରେମ
ଓଡିଆ
ଦୂରତା ଭିତରେ ପ୍ରେମର ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, କବିର ନିୟତି ସେଇଠି । ସେଇ ଦୂରତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟାରେ କବିତାର ଜାତକ ଲିଖନ ।
ଟିପାଖାତାର ପାଞ୍ଚୋଟି ରେଖାଚିତ୍ର
ଓଡିଆ
ରକ୍ତ ଛିଟାରେ ଵିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ଶିଶିର, ହାହାକାର ମାଟିରେ ମଲା ଆଖି, ଆକାଶରେ ପାହାନ୍ତି ତାରା - ଏ କବିତାର ଚିତ୍ର ସବୁ ଭୀଷଣ ଓ ଭୟଙ୍କର
ଜୟନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ - ଜୋଛନା ଲଗନେ
ଓଡିଆ
୧୯୮୦ରେ ପ୍ରକାଶିତ The False Start କଵିତା ବହି ଜୟନ୍ତ  ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରଚିତ ସବୁ ବହି ଭିତରେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ବହି। ଏହି ବହିର କବିତା The
ଆମେ ସବୁ ଆଂଗୁଠାଛାପ
ଓଡିଆ
ଏ କବିତା କବିର ନୁହଁ ବରଂ ସେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶବ୍ଦକୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି । ଶାସକୀୟ ଶବ୍ଦର ଷଡଯନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ଆଙ୍ଗୁଠାଛାପ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଉଗ୍ର
ତୁ ତୁମେ ଆପଣ
ଓଡିଆ
ବୈଷମ୍ୟ ଓ ବିଭେଦ କେବଳ ସାମାଜିକ ନୁହଁ, ଏହା ଅନେକାଂଶରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଧ୍ୟ । କବିର ବ୍ୟକ୍ତିସତ୍ତାରେ ବୈଷମ୍ୟକୁ ନେଇ ଏକ ଦମଦାର ପ୍ରଶ୍ନ ଏ କବିତାର