ଦିଅଗୋ ସଜାଇ ମା’ ଦିଅଗୋ ସଜାଇ


ଦିଅଗୋ ସଜାଇ ମା’ ଦିଅଗୋ ସଜାଇ
ଗୋ ବତ୍ସା ଚାରଣେ ଆଜି ବନ ଯିବି ମୁହିଁ
ଯିବି ବନେ ସଜାଇ ଦିଅ ମା’ ସୁଯତନେ
ଦାଣ୍ଡେ ଡାକିଲେଣି ମୋର ପ୍ରିୟ ସଖାଗଣେ ।

ଅନିରୁଦ୍ଧ ଗଦାଧର ସର୍ବ ଗୋପ ବାଳେ
ଆସିଲେଣି ମା’ଗୋ ସେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମେଳେ
ସାଜି ଆଣିଲେଣି ମା’ଗୋ ଶିଂଘା ବେଣୁ ବାଇ
ଉଛୁଳି ପଡୁଛି ନାଦ1 ଶୁଣ କର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ ।

ଦାଣ୍ଡେ ଶିଂଘାନାଦ2 ମା’ଗୋ ଏକଠାଇ
ମିଳିଲେଣି ଶିଂଘା ହୋଏ ବେଣୁବାଇ
କ୍ଷୁଧା ହେଲେ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ଅନ୍ନ ପୁଡ଼ା
ଦେଖିବି ଗହନ ବନ ମହକରେ ଲୋଡ଼ା ।


  1. ଡାକ 

  2. ଡାକ Jun 12, 2021